Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PANACEUM

Opieka paliatywna w Dąbrowie Górniczej – poradnia leczenia bólu zaprasza

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM (NSZOZ PANACEUM) powstał w 2002 roku i od tego czasu świadczy usługi medyczne w zakresie Leczenia Bólu w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od stycznia 2011 roku działalność poszerzono o Poradnię Opieki Paliatywnej oraz Zespół Domowej Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe, które obejmuje opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.

Wiodącą misją zakładu jest udzielanie wysokiej jakości specjalistycznych świadczeń medycznych celem niesienia ulgi ludziom cierpiącym oraz podnoszenie ich jakości życia
i aktywności.

W celu rozszerzenia zakresu świadczeń oraz zapewnienia lepszych warunków leczenia Naszych Pacjentów w roku 2010 objęliśmy lokal zajmowany dotąd przez Pogotowie Ratunkowe, który wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy nakładem środków własnych.

173024-budynek_306x185 173026-recepcja_306x185

pacjentka

Świadczenia w Poradni Leczenia Bólu, Hospicjum Domowym oraz Poradni Opieki Paliatywnej udzielane są
pacjentom nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Obejmujemy opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej niepoddającej się skutecznemu leczeniu przyczynowemu :

button3

Hospicjum domowe

W celu zgłoszenia chorego do hospicjum domowego lub poradni opieki paliatywnej, oraz znalezienia nas na mapie zapraszamy na :

button3

Kontakt

Oferta poradni leczenia bólu skierowana jest do pacjentów z przewlekłym, trudnym do leczenia bólem zaburzającym normalne funkcjonowanie :

button3

Poradnie leczenia bólu