Certyfikaty

Certyfikaty


W sierpniu 2013 roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU potwierdzający spełnienie kryteriów ustanowionych przez międzynarodowe (IASP) i krajowe ( PTBB) towarzystwa badania bólu.

Certyfikat1