Inne poradnie specjalistyczne

Poradnia psychologiczna


Naszym Pacjentom oferujemy usługi psychologiczne.

Celem tych usług jest udzielenie wsparcia psychicznego w sytuacji przewlekłej choroby somatycznej.
Oferujemy:
– diagnozę psychologiczną
– psychoterapię indywidualną
– psychoterapię grupową
– psychoterapię rodzin i par
– grupy wsparcia dla osób doświadczających przewlekłego bólu
– grupy wsparcia dla osób chorych terminalnie i ich rodzin.

Pacjentom objętym opieką hospicjum domowego konsultacje psychologiczne i wsparcie psychoterapeutyczne udzielane są w domu chorego.

Psycholodzy NSZOZ PANACEUM w ramach kontraktu z NFZ udzielają porad pacjentom:
Hospicjum Domowego, Poradni Leczenia Bólu oraz Poradni Opieki Paliatywnej.
Na konsultację psychologiczną kieruje lekarz wyżej wymienionych komórek organizacyjnych.
Decyzję o terapii psychologicznej podejmuje specjalista psychologii klinicznej.

Pozostali pacjenci mogą korzystać z porad oraz terapii psychologicznej odpłatnie.

Poradnia neurologiczna


Konsultacje specjalisty neurologa udzielane są poza kontraktem z NFZ – odpłatnie.
Wizyta umawiana jest po wcześniejszej rejestracji pacjenta.

Zabiegi fizjoterapeutyczne i masaż


Zabiegi masażu leczniczego  udzielane są poza kontraktem z NFZ – odpłatnie.
Wizyta umawiana jest po wcześniejszej rejestracji pacjenta.

173029-gabinet_3_260 173026-recepcja_306x185 173039-hospicjum_budynek_1_260x195