Hospicjum domowe

Hospicjum Domowe w Dąbrowie Górniczej

obejmuje opieką chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej niepoddającej się skutecznemu leczeniu przyczynowemu.

Zespół domowej opieki paliatywnej – hospicjum domowe

Celem opieki paliatywnej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych zarówno w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym.
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową.

Chorego i jego rodzinę obejmujemy całościową, interdyscyplinarną zespołową opieką świadczoną przez doświadczonych lekarzy specjalistów w dziedzinach:
– anestezjologii i intensywnej terapii,
– medycyny paliatywnej,
– chorób wewnętrznych,
– specjalistów psychologii klinicznej,
– psychoterapii,
oraz wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel pielęgniarski i fizjoterapeutyczny.

Chcemy, by czas ciężkiej choroby pacjenci mogli przeżyć godnie, bez cierpień, w domu, w gronie swoich najbliższych.

Poradnia opieki paliatywnej

W Poradni Opieki Paliatywnej sprawowana jest opieka nad chorymi na nieuleczalne postępujące choroby nowotworowe, których stan ogólny jest stabilny i którzy mogą przybyć do poradni oraz nad chorymi, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają wizyt domowych.

 

Świadczenia w ramach umowy z

173017-nfz

Wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkami objęcia chorego opieką paliatywną są:
• skierowanie od lekarza NFZ (lekarz rodzinny, lekarz onkolog lub inny lekarz specjalista),
• dokumentacja medyczna określająca stopień zaawansowania choroby,
• dokument ubezpieczenia zdrowotnego,
• zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną.

Podziękowania
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za przekazanie dla naszych Pacjentów środków medycznych jednorazowego użytku w akcji zorganizowanej przez firmę ALFA z Sosnowca.

173590-darczyncy

Medycyna paliatywna

Świadczenia w Hospicjum Domowym oraz w Poradni Opieki Paliatywnej udzielane są pacjentom nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

173017-nfz

Opieką domową obejmowani są pacjenci zamieszkali na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Czeladzi, Sławkowa, Będzina i okolic.

Pacjentom objętym opieką z zakresu medycyny paliatywnej nieodpłatnie użyczany jest specjalistyczny sprzęt, m.in.:

• koncentratory tlenu
• pompy strzykawkowe
• nebulizatory
• ssaki
• balkoniki
• materace przeciwodleżynowe i inne.

 

hospicjum domowe